You are currently viewing איך לבצע איטום גגות תקין ומקצועי?

איך לבצע איטום גגות תקין ומקצועי?

כל בית ומבנה חייבים להיות אטומים לחלוטין לחדירת מים. עיקר בעיית הנזילות מגיעות בימים גשומים כאשר משקעים כבדים ניתכים. הגגות הם אלה שסופגים את כמות המים הרבה ביותר בשל שטח פניהם הרחב. בהעדר ניקוז יעיל, שהוא קו ההגנה הראשון, וברגע שאין איטום יעיל אזי יחדרו המים בסדקים קיימים. מים עלולים לחדור במקום אחד, לזרום בשיפוע קיים בתוך הקירות ולהופיע באזור אחר לחלוטין בתוך הבית. משום כך, גילוי החדירה הינו קשה, יחסית, ואפשרויות הטיפול נעשות קשות יותר בימים רטובים. נזקי רטיבות אינם יפים למראה ועלולים לשבש חיי הדיירים. בנוסף, עלולים להיגרם נזקים בריאותיים למערכות הנשימה של הדיירים.

איטום יעיל באמצעים שונים

איטום יעיל לכל המבנה ולגגות במיוחד יבטלו את איום חדירת המים. מבחינים בסוגי איטום שונים שמותאמים למבנה וסוג הגגות. יש גגות שטוחים מבטון, גגות רעפים, גגות מאיסכורית, מפח מאסבסט ועוד. גגות הבטון הם הנפוצים ביותר, וניתן לאוטמם במספר שיטות. נשאלת השאלה, על מה יש להקפיד בעת איטום? איזה חומרים לבחור ואיך לגרום שהאיטום אכן ימנע חדירות מים? להלן מספר הדגשים בנושא.

סוגי איטום

  • יריעות ביטומניות – היריעות עמידות לפגיעות מכאניות ובפני תנאי קור וחום קיצוניים. עלותן גבוהה יחסית, אבל נותנות מענה ארוך טווח. פורסים ומחברים אותן יחד במספר שיטות. רבים משתמשים בשיטת איטום זאת בשל יתרונותיה  המובהקים.

 

  • זפת חמה– טובה בעיקר לגגות שטוחים ויתרונה הוא בכך שהיא מסוגלת לחדור לכל סדק ולאוטמו. נוחה לשימוש בגגות שיש עליהם מתקני דוד שמש, מיזוג אוויר ועוד. יש לבצע מריחה בזפת תקנית 75/25 ולהלבין אותה באמצעות סיד וצבע לבן. יש לחדש הלבנה כל שנה מחדש. איטום בעזרת זפת חמה טוב למספר שנים מוגבל.

 

  • חומרי איטום משחתיים ונוזליים – מתאימים לגגות שטוחים אבל גם משופעים, קלים, מרוצפים ועוד. ניתן למרוח או להתיז אותם בהתאם לצורך ולמצב. חומרי איטום אלו מגיעים על בסיס ביטומני, פוליאוריטני, אקרילי וצמנטי.

 

  • יריעות פי וי סי – מתאימות בעיקר לגגות קלים בגלל משקלם הנמוך.

אין אפשרות לערבב בין משפחות חומרי איטום מאחר והחומרים השונים לא יידבקו אלו לאלו. קיימים חומרי יסוד (פרמייר) שתפקידם לקשר בין חומר ממנו עשוי הגג לחומרי האיטום המורכבים. מקובל לבצע את עבודות האיטום בעת הבנייה או השיפוצים הכלליים, לצורך תחזוקה וכל אימת שנוצרת בעיית דליפת מים. מומחי איטום יכולים להמליץ לכל אחד על סוג האיטום הנדרש ולבצע את העבודה הלכה למעשה. עבודות איטום יש לבצע על פי הכללים והתקנים המקובלים בשוק. אפשר לבצע אותם על גגות חשופים, מרוצפים ואחרים וניתן לשלב עימן גם עבודות בידוד מתבקשות. היות והן מתבצעות בעונות היבשות יש צורך לבצע בדיקות הצפה. נכון הוא, שהמבחן האמיתי הינו בימים רטובים במיוחד אבל בדיקת הצפה טובה יכולה לתת מושג טוב על האיטום שהתבצע. איטום מבנה יעיל מתחיל באיטום גגות יסודי.

פוסט זה אינו משקף כלל את אופי עבודתם ומקצועיות של חברות איטום גגות בתל אביב והוא רק ערך מקצועי.

לפוסט הזה יש תגובה אחת

התגובות נעולות.