You are currently viewing שלבים לאיטום חדר אמבטיה

שלבים לאיטום חדר אמבטיה

חדר אמבטיה נחשב לחדר רטוב שיש לאטום אותו היטב.  הצורך הוא למנוע זליגת מים לחדרים סמוכים או לתקרות שמצויות מתחתיו.

צורך נוסף הוא למנוע חדירת מים ורטיבות אל מתחת לקרמיקות על מנת למנוע ערעורם, וכן, רטיבות שתגרום לשחיקת טיח וקירות צבועים.

משום כך, יש לבצע איטום יעיל לרצפות ולקירות ואת זה עושים בעזרת חומרי איטום מתאימים. עבודת האיטום כוללת מספר שלבים שהראשון בהם הוא שלב ההכנה ולאחריו תתבצע עבודת האיטום עצמה.

עבודות הכנה לרצפה

עבודות ההכנה כוללות ניקוי יסודי של השטח משאריות בטון, טיח, אבק ולכלוך.

יש לבצע יציקת סף הפרדה מבטון בכניסה לחדר האמבטיה. מטרתה היא למנוע חדירת מים מהחדר אל מתחת לרצפת החללים הסמוכים.

יש ליצור רולקות בטון בתחתית סף ההפרדה ובחיבורים שבין הקירות לרצפות.

יש להחליק את הקירות סביב הרצפות עד לגובה של כ 10 סנטימטר.

יש לכסות את הצינורות במלוא היקפם באמצעות יציקות בטון. את התערובת יש להכין מחומרים שכוללים מלט חול ודבק מיוחד.

יש צורך לחכות מספר ימים עד להתייבשות מוחלטת של הבטון.

איטום רצפות

שלב ראשון מתחיל במריחת פרמייר ביטומני שתפקידו הינו לקשר בין הבטון החשוף וחומר האיטום העליון.

השלב הבא הינו מריחת חומר איטום על בסיס ביטומני. יש למרוח שלוש שכבות מאותו החומר. מומלץ מאוד להוסיף רשת אינטרגלס בין מריחת השכבה הראשונה והשנייה. הדבר משפר רבות את האיטום.

מריחת כל שכבה אמורה להיעשות לאחר התייבשות מוחלטת של הקודמת. לאחר סיום מריחת כל השכבות יש לשפוך חול מלמעלה כדי לתת הגנה על האיטום מפני פגיעות מכאניות.

איטום קירות

יש לבצע עבודות הכנה שכוללות ניקוי השטח משאריות בטון ולכלוך.

יש לבצע תיקונים במקומות נדרשים כולל בפתחי צינורות.

יש לכסות צינורות בשכבת בטון, לבצע החלקה של כל השטחים שנועדו לאטימה ולבצע הרבצה צמנטית עליהם. לאחר ההכנות הללו ניתן להדביק את הקרמיקות שנבחרו.

יש צורך למלא את הפוגות שבין הקרמיקות המודבקות על הקירות והן על הרצפה ברובע אפוקסי מתאים. את תקרת החדר יש לצבוע עם צבע מיוחד שעמיד בפני רטיבות.

עבודה מקצועית

מומלץ לבצע איטום בעת בניית חדר האמבטיה ולאחר סיום השלד, בעת שיפוצים כלליים או כאשר מתגלית נזילת מים ורטיבות שמקורה באמבטיה.
יש לבצע את האיטום בצורה יסודית ועל פי הכללים תוך שימוש בחומרי איטום תקניים.

מומלץ לבצע את האיטום בעזרת קבלני איטום מקצועיים יש להם את הידע והניסיון המתאים. כך, תושג אטימה מוחלטת לטווח אורך.

רוצים הצעה לאיטום? השאירו פרטים ונחזור אליכם.