You are currently viewing איתור נזילות מים וגילוי נזילות בקירות

איתור נזילות מים וגילוי נזילות בקירות

נזילות מים בכל מבנה הינן צרה צרורה וגורמות לנזקים שונים, ישירים ועקיפים. נזילות יכולות להגיע מגשמים וממשקעים חיצוניים וקורות בעיקר בימים גשומים. הן חודרות לתוך המבנה בגלל סדקים ואיטום שאינו מוצלחנזילות אחרות עלולות להיגרם כתוצאה מפיצוץ או תקלה במערכות הולכת המים השונות  בתוך המבנה, עלולות לנבוע מבלאי, חבלה או תאונה ויכולות לקרות בכל רגע נתון.

אין זה משנה מה הסיבה לחדירת המים או לנזילה, הצורך הדחוף הראשוני הוא לאתר אותן במהירות ולפני שייגרמו נזקים רבים ומצטברים. נזקים ישירים פוגעים בטיח ובצבע, יש סכנה לערעור אריחים מודבקים לקיר, יש חשש לרטיבות מתחת לבלטות וכדומה. נזקים עקיפים יכולים לנבוע מפגיעה בבריאות הדיירים הנושמים את האוויר הלח שבחלל הבית. אוויר לח משפיע קשות על מערכות הנשימה ועלול לגרום למחלות בדרגות שונות של עצמה.

הקושי באיתור נזילות במבנה קיים

יש נזילות בקירות של בניינים חדשים ויש כאלו שנגרמים בישנים. נזילות בבניינים  חדשים נגרמות עקב איטום קירות שלא התבצע כהלכה. הדבר יכול להיות גג שאינו אטום היטב, או שלא התקינו בו רולקות כפי שנדרש. מהגג המים יכולים לחדור אל הקירות החיצוניים ומשם לפנימיים.

יש מקרים בהם חודרים מים דרך רעף שבור ונכנסים אל מתחת לגג שאינו אטום כהלכה. לעיתים, הבעיה נובעת משימוש בחומר שאינו תקני. או חומר ישן שאיבד מצמיגותו, וכן הלאה. בבתים ישנים נוצרות נזילות כתוצאה מבלאי של איטום ושל מערכות מותקנות אחרות. העניין הוא, שיש, לעיתים, קושי רב באיתור מקום חדירת המים בגלל נטיית המים לזרימה בשיפוע. לא תמיד מקום הרטיבות על הקיר הוא מקום חדירת המים.

יש מצבים בהם המים נכנסים דרך סדק חיצוני במקום גבוה ומחלחלים עד שמגיעים למקום בו הם מוצאים דרך לפרוץ אל הקיר הפנימי. יש מקרים, בהם הרטיבות קיימת מאחרי ארון גדול ואז היא מאותרת באחור ניכר. במקרים של פיצוץ בצינור ופריצת מים רבה האיתור קל יותר אבל גם כאן יש צורך בעין של מומחה.

מצלמה תרמית לגילוי הנזילה בקירות

לעזרת אינסטלאטורים ומומחים לאיטום ולגילוי נזילות עומדים שלל אביזרים המסייעים להם באיתור נזילות ובראשם המצלמה התרמית. מצלמה תרמית מסוגלת לזהות בצורה מדויקת את מקום חדירת המים ולעובדה זאת יש יתרונות אדירים. היא מונעת שבירת קירות, בלטות ואריחים שלא לצורך ובצורה כזאת מקטינה נזקים. התיקון, בין אם הוא תיקון איטום קיר חיצוני או תיקון פנימי, יבוצע במהירות גדולה יותר. תיקון של טלאי על טלאי הינו תיקון בולט וככל ששטח התיקון יהיה קטן כן ייטב. בכל בית יש מספר מערכות להולכת מים ושפכים. יש צינורות להולכת מים חמים או קרים, יש צינורות להולכת שפכים, יש צינורות של מערכות לחימום מערכות הסקה או חימום תת רצפתי. מצלמה תרמית מסוגלת לזהות כל נזילה מכל מערכת כזאת.

תיקון מורכב אבל בר ביצוע

תיקון נזקי נזילות, חיצוני או פנימי, הינו מורכב ולא ניתן לבצעו מיד עם גילוי הנזילה. יש צורך להמתין שכל האזור יתייבש ורק אז להתחיל בתהליך. נזילות חיצוניות קורות בחורף והתיקון יכול לארוך, אם כך, זמן רב עד להשלמתו בחודשים החמים. קיימות פוליסות ביטוח מתאימות שנותנות כיסוי מתאים לבתים ודירות, ובמקרה שיש כאלו, חברת הביטוח תישא בעלות התיקון. במקרה כזה יצטרך בעל הפוליסה לשלם סכום השתתפות עצמית כמקובל. צריך לזכור, כי ככל שגילוי הנזילות יהיה מהיר יותר כן הנזקים יהיו קלים יותר.

מומלץ לחפש ולמצוא מומחים אשר יודעים לאתר במהירות את נזילות המים, למצוא את מקור הנזילה ולבצע איטום ותיקון יסודי שיחזיק מעמד לטווח ארוך.

מעוניינים לקבל עוד פרטים? רוצים הצעה לאיטום? השאירו פרטים ונחזור אליכם.