You are currently viewing איטום בריכות שחיה ומאגרי מים

איטום בריכות שחיה ומאגרי מים

איטום נעשה לטובת מניעת חדירת מים למבנים שונים אבל נעשה גם למנוע זליגת מים מתוך מקומות שבהם הם נאגרים למטרות שונות. בריכות שחייה ומאגרי מים הם דוגמאות מצוינות לצורך באיטום יעיל.

במקרים אלו יש אתגר מיוחד למבצעי האיטום בגלל שבמאגרים אלו מאוחסנת כמות מים ענקית שיוצרת לחץ גדול על דפנות המאגר וקרקעיתו. לכן, האיטום חייב להיות מעולה ומקצועי לחלוטין. זליגת מים ממאגרים מים עלולה לגרום להצפות סביב האזור וכמויות מים עלולות לפגוע במבנים וברכוש רב. מעבר לכך, תיקון הדליפה מחייב ריקון בריכת השחייה או המאגר, דבר שמחייב הוצאות גדולות וגוזל זמן רב.

איטום פנימי וחיצוני

כאשר מבצעים איטום בריכות יש צורך לבצע איטום פנימי וחיצוני כאחד. הפנימי מונע זליגת מים החוצה והחיצוני נועד לשמור על יציקת הבטון מפני רטיבות מהקרקע.
עבודות לאיטום מושלם לבריכת שחייה שקועה העשויה בטון מתחילים כבר בשלב הבנייה. יש לקחת בחשבון  תהליך רצוף שבמסגרתו מבצעים יציקת בטון ולאחריה עבודת תשתית של איטום. בעת יציקת הבטון יש להוסיף חומרים קריסטליים משפרי אטימות.

שלב בדיקת האיטום הראשוני נעשה לאחר היציקה  וכולל מילוי ראשוני של הבריכה לבדיקת כשלים ביציקה וכדומה. בשלב זה מבצעים תיקוני איטום ראשוניים אם מוצאים כאלו.

תהליך הבנייה המשולב עם איטום

לאחר מכן, מבצעים טיח אוטם מיישר על קירות וקרקעית הבריכה. יש לעשות את האיטום עם טיח מסוג אחד מבלי לערבב בסוגי חומרים. את הטיח עצמו יש לבצע בשיטה אשר תבטיח שהוא יהיה מישורי וחלק.

לאחר סיום עבודות הטיח יש לנקות את הבריכה כדי לבצע חיפוי מתאים. החיפוי נעשה מחומרים אשר אינם חדירים למים ובין האריחים יש לדחוס רובע אפוקסי או אקרילי לצורך איטום משלים. את האיטום עצמו יש לעשות עם חומרי איטום על בסיס פוליאוריטני.

יש צורך למרוח שכבת פריימר על מנת שחומר האיטום יידבק בצורה טובה. יש צורך להשתמש בחומרי איטום מורכבים שמסוגלים להיות עמידים לתקופה ארוכה.

איטום עם מוספי איטום גבישיים

שיטה חדישה שמשפרת את האיטום כוללת  הוספת מוספי איטום גבישיים בעת היציקה. המוספים הללו מסוגלים לחדור לנקודות נימיות בתוך הבטון. מוספים אלו מבטלים את הצורך באיטום פנימי או חיצוני כאחד. הם גורמים ליצירת יציקה אטומה לגמרי. יותר מכך, בעת שנגרם כשל עתידי באיטום יהיה ניתן לאתרו במהירות והתיקון ייעשה רק באותו מקום.

איטום מאגרי מים כולל שימוש בתוספי אטימה לתערובת היציקה. יש לבצע את היציקה בפעם אחת כדי לקבל יציקה חזקה ואחידה. איטום פנימי נעשה עם חומר אטימה  צמנטי משחתי.
מומלץ לבצע איטום בריכות ומאגרי מים עם מומחי איטום מנוסים בתחום. איטום כזה שונה מעבודות איטום אחרות שנעשות לבתים ויש צורך לבצע עבודה מדויקת ותקנית ולהשתמש בחומרי איטום מובילים ומתאימים.

מעוניינים לקבל עוד פרטים? רוצים הצעה לאיטום? השאירו פרטים ונחזור אליכם.