You are currently viewing איטום חלונות ותריסים

איטום חלונות ותריסים

כל מבנה חייב להיות אטום לחדירות מים מכל עבריו ופתחיו. נזילות לתוך מבנים קורות בימי גשם וגורמות לנזקים ישירים ועקיפים. חלחול מים בכמות קטנה יכולה לגרום לרטיבות על הקירות והתקרות, אז מתפשט כתם לח באיטיות אך בעקביות. כאשר יש פגם רציני באיטום אזי כמויות המים עלולות לגרום לפינוי החלל בו הן חודרות.

חדירת מים עלולות להגיע מכל פתח בבית ובעיקר דרך חלונות ותריסים הנמצאים בכמות רבה בכל מבנה. יש צורך לאטום את כל פתחי החלונות והדבר מחייב איטום של כל המערכת כולל אדני החלונות עליהם הן מותקנות. איטום חלונות אמור להתבצע בזהירות ובצורה מקצועית. יש צורך לשים לב לכל אלמנט ופרט.

איטום קירות סביב לפתחים

יש צורך לאטום היטב את הקירות הנושקים לאדני החלונות.  יש לבדוק אם יש סדקים סביב החלונות או בנקודות החיבור לקירות. במקרים כאלו, יש צורך למלא את הסדקים בחומרי איטום על בסיס פוליאוריטני. אלו נדבקים היטב לקירות ומחזיקים מעמד זמן ארוך.

סדקים נימיים ניתן לאטום באמצעות חומר איטום מותז. במידה וקיימים חומרי איטום ישנים יש לקלפם תחילה. כן, מקובל לקלף צבע קיים שעלול להתקלף ולבצע את האיטום על הקיר החשוף להגברת אחיזתו. לאחר האיטום ניתן לצבוע את המקום באמצעות צבע מתאים.

מקובל לבצע איטום עד למרחק של 50  סנטימטר מהחלון. בקירות מחופים יש להתיז חומרי איטום שקופים.

התקנת מערכת הרמטית לחדירת מים

מערכות תריסים וחלונות מותקנות על ידי אנשי אלומיניום שחייבים לדאוג לאיטום המערכות עצמן. הם חייבים להתקין גומיות ברווח בין השמשה למשקוף, לדאוג לחורי ניקוז על המסילות ועוד. יש צורך למרוח חומר איטום צמנטי במקום עליו מרכיבים את מסגרות האלומיניום.
בנוסף לכך, יש לאטום סביב חורי וראשי ברגים באמצעות חומר איטום פוליאוריטני.
יש צורך לנקות תחילה את המקום כדי לסלק שאריות של שבבי אלומיניום ופסולת שמתאספת לאחר קדיחה.
יש לתת תשומת לב מיוחדת לברגים התחתונים שבקרקעית אבל צריך לאטום גם את העליונים והצדדיים.
יש צורך לאטום גם נקודות החיבור בין המשקופים התחתונים לאנכיים. דרך נקודות חיבור אלו עלולים לחדור מים אל תוך הקירות. כך תימנע חדירת מים דרך המערכת המותקנת או מצידיה.

איטום אדני חלונות

אדני חלונות מותקנים על הקירות. בנקודות החיבור ביניהם יש חשש קבוע לחדירת מים. יש צורך לאטום נקודות אלו באמצעות חומר איטום פוליאוריטני. תחילה יש לנקות את המקום ולמרוח חומר פרמייר שתפקידו לקשר בן הקיר לחומר האיטום.
בנוסף לכך, יש לאטום בכל נקודה בו משיק האדן לקיר. ניתן לעשות זאת באמצעות רובע אקרילית או בחומר איטום פוליאוריטני.
במקרים בהם אדן החלון עשוי מאבן, ממוזאיקה או מחומר אחר חדיר למים ניתן להספיג את האדן בחומר איטום שקוף. כמובן, שיש לדאוג בעת הבנייה לשיפועים מתאימים לאדני החלונות לצורך ניקוז מתאים.

בהצלחה 

מעוניינים לקבל עוד פרטים? רוצים הצעה לאיטום? השאירו פרטים ונחזור אליכם.